محل تبلیغات شما

پایگاه تحلیلی جوانان ایران اسلامیحسام سعیدی در گفت و گو با خبر گزاری جوانان ایران اسلامی گفت: ما شاهد این هستیم رسانه های معاند ابتدا دم از حمایت مردم ایران میزنند و میگویند ما حامی ملت ایران هستیم. و در پس اون می آیند و میگویند ملت ایران اگر قصد دارید وضعیت حال حاضر بهتر شود نباید پای صندوق بروید تا مسئولین کشور بدانند نا کار آمد هستند.


خبر گزاری جوانان ایران اسلامی

علی نژاد سعیدی فعال حوزه ی اجتماعی و ی در گفت و گو با پایگاه تحلیلی جوانان ایران اسلامی بیان کرد:

انتخابات شورای شهر نماد مردم سالاری است. و سرنوشت امور شهر و مدیریت شهری همه ما در چنین شورایی رقم میخورد.


پایگاه تحلیلی جوانان ایران اسلامی

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی